Оплата онлайн

Шановні відвідувачі та користувачі сайту! Розпочав роботу оновлений сайт Нотаріальної палати України! Звертаємо увагу, що веб-адреса сайту НЕ ЗМІНИЛАСЯ !!! NPU.IN.UA – АКТУАЛЬНА ВЕРСІЯ САЙТУ! OLD.NPU.IN.UA – ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ САЙТУ При переході на актуальну версію сайту - перевірте посилання в адресному рядку http://npu.in.ua    Відділенням Нотаріальної палати України в Одеській області 28 лютого 2017 року спільно з Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області було підведено підсумки роботи державних та приватних нотаріусів Одеської області за 2016 рік, та обговорено результати цільової перевірки Головного територіального управління юстиції в Одеській області з питань дотримання вимог Закону України « Про нотаріат».   Після наради відділенням Нотаріальної палати України в Одеській області проведено  загальні збори нотаріусів.   На загальних зборах Головою Відділення Левенець Т.П. підведено підсумки роботи за 2016 рік, обговорені питання щодо взаємодії нотаріуса з представниками ЗМІ. Дообрано членів правління Відділення до основного складу. Обрано кандидатури   до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та до складу Комісії з питань складання іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій та розглянуті інші питання.   Після закінчення загальних зборів нотаріусів Одеської області Нотаріальною палатою України  проведено безкоштовний семінар, за рахунок членських внесків до НПУ на тему:    1. «Новели та проблемні питання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» —доповідач Лещенко Анатолій Олексійович, заступник директора департаменту — начальник управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права Міністерства юстиції України   2. «Проблемні питання оформлення спадщини у нотаріальній практиці. Актуальні питання нотаріату і нотаріальної діяльності» — доповідач Шапченко Марія Іванівна, завідувач Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори.Всі учасники семінару отримали сертифікати про підвищення професійного рівня.   Нотаріуси, у яких відсутня заборгованість по сплаті членських внесків, отримали збірник «Єдина нотаріальна практика: методичні рекомендації, правові позиції за 2016 рік».  За інформацією відділення НПУ в Одеській області Експертом від Нотаріальної палати України на VI Всеукраїнському форумі ААУ «КИЇВСЬКА ВЕСНА», який відбудеться 15 березня 2017 року,  виступить приватний нотаріус Людмила Садихова  В зв‘язку із технічними проблемами та збоями у роботі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які виникають протягом останніх робочих днів, на численні звернення нотаріусів повідомляємо, що Нотаріальною палатою України отримано інформацію від Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Список зареєстрованих нотаріусів на семінар 16.03.2017, що відбудеться в м. Кропивницькому.

Фінмоніторинг

      Законодавство щодо фінансового моніторингу

Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249-15

Порядок надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 746 (редакція від 14.02.2011)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/746-2010-%D0%BF

Порядок взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 747 (редакція від 24.10.2013)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/747-2010-%D0%BF

Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 759 (редакція від 14.02.2011)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/759-2010-%D0%BF

Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2338/5 (редакція від 25.07.2011)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0859-10

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2340/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0861-10

Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затверджений наказом Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України 28.03.2013 № 434/567/5
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0616-13

Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2337/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0858-10

Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2339/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-10

Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.12.2010 № 3376/5 (редакція від 29.08.2014)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1420-10

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2336/5
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0857-10

Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства фінансів України 26.04.2013 № 496
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0805-13/paran2?nreg=z0805-13&find=1&text=%ED%EE%F2%E0%F0&x=5&y=7#n2

Лист Міністерства юстиції України щодо переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції від 11.02.2011№ 31-32/65
http://www.minjust.gov.ua/34802

Лист Міністерства юстиції України щодо порядку проведення перевірок організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства від 17.02.2011 № 31-32/84
http://www.minjust.gov.ua/34803

Лист Міністерства юстиції України щодо дотримання вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію від 17.02.2011 № 31-32/85
http://www.minjust.gov.ua/34804

Лист Міністерства юстиції України щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 14.03.2011 № 31-32/105
http://www.minjust.gov.ua/34366

Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо подання спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу від 23.12.2010 № 6992/0320-6-4
http://www.minjust.gov.ua/33985

Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо застосування окремих норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 12.01.2011 № 98/0820-6-5
http://www.minjust.gov.ua/34801

Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо подання державними нотаріусами форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» від 03.02.2011 № 445/0320-6-5
http://www.minjust.gov.ua/33986

Лист Державного комітету фінансового моніторингу України щодо моніторингу фінансових операцій, здійснюваних нотаріусами від 09.09.2010 № 4616/0800 – 6-5
http://www.minjust.gov.ua/32245

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу»
http://www.minjust.gov.ua/41728

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Перевірка суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства»
http://www.minjust.gov.ua/35877

Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, що надійшли з Держфінмоніторингу України
http://www.minjust.gov.ua/news/45845

 

Кількість переглядів: 13367
Середа, 19 лютий 2014, 11:49