Оплата онлайн

Шановні відвідувачі та користувачі сайту! Розпочав роботу оновлений сайт Нотаріальної палати України! Звертаємо увагу, що веб-адреса сайту НЕ ЗМІНИЛАСЯ !!! NPU.IN.UA – АКТУАЛЬНА ВЕРСІЯ САЙТУ! OLD.NPU.IN.UA – ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ САЙТУ При переході на актуальну версію сайту - перевірте посилання в адресному рядку http://npu.in.ua    Відділенням Нотаріальної палати України в Одеській області 28 лютого 2017 року спільно з Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області було підведено підсумки роботи державних та приватних нотаріусів Одеської області за 2016 рік, та обговорено результати цільової перевірки Головного територіального управління юстиції в Одеській області з питань дотримання вимог Закону України « Про нотаріат».   Після наради відділенням Нотаріальної палати України в Одеській області проведено  загальні збори нотаріусів.   На загальних зборах Головою Відділення Левенець Т.П. підведено підсумки роботи за 2016 рік, обговорені питання щодо взаємодії нотаріуса з представниками ЗМІ. Дообрано членів правління Відділення до основного складу. Обрано кандидатури   до складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та до складу Комісії з питань складання іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій та розглянуті інші питання.   Після закінчення загальних зборів нотаріусів Одеської області Нотаріальною палатою України  проведено безкоштовний семінар, за рахунок членських внесків до НПУ на тему:    1. «Новели та проблемні питання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» —доповідач Лещенко Анатолій Олексійович, заступник директора департаменту — начальник управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права Міністерства юстиції України   2. «Проблемні питання оформлення спадщини у нотаріальній практиці. Актуальні питання нотаріату і нотаріальної діяльності» — доповідач Шапченко Марія Іванівна, завідувач Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори.Всі учасники семінару отримали сертифікати про підвищення професійного рівня.   Нотаріуси, у яких відсутня заборгованість по сплаті членських внесків, отримали збірник «Єдина нотаріальна практика: методичні рекомендації, правові позиції за 2016 рік».  За інформацією відділення НПУ в Одеській області Експертом від Нотаріальної палати України на VI Всеукраїнському форумі ААУ «КИЇВСЬКА ВЕСНА», який відбудеться 15 березня 2017 року,  виступить приватний нотаріус Людмила Садихова  В зв‘язку із технічними проблемами та збоями у роботі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які виникають протягом останніх робочих днів, на численні звернення нотаріусів повідомляємо, що Нотаріальною палатою України отримано інформацію від Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Список зареєстрованих нотаріусів на семінар 16.03.2017, що відбудеться в м. Кропивницькому.

Доступ до професії

Нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності  або визнана недієздатною за рішенням суду.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Особа, яка має намір здійснювати нотаріальну діяльність і відповідає вимогам передбаченим статтею 3 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (далі – Закон) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 <a name="o25">), не пізніше ніж за сорок днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту особисто подає до відповідного головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі заяву на ім’я начальника головного управління юстиції про внесення до Вищої кваліфікаційної Комісії нотаріату подання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0926-11 <a name="o31">).

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату за результатами розгляду подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі допускає осіб до складання кваліфікаційного іспиту про право на зайняття нотаріальною діяльністю (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0926-11).

Після успішного складання іспиту особа отримує Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, за процедурою передбаченою Порядком видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджений наказом Міністерства юстиції України 11.07.2012 № 1043/5 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1170-12).

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2 <a name="o230">.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності проводиться відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12) <a name="o186"></a> та Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.03.2011 № 871/5 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11).

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11 <a name="o26"></a>) зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю.

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно розташовуватися в межах визначеного для  нього нотаріального округу. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановлено статтею 25 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2  <a name="o207"></a>). Та Положенням про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11).

Кількість переглядів: 9607
Понеділок, 23 грудень 2013, 13:07