Оплата онлайн

Судебная практика

Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними
Вищий господарський суд; Постанова від 29.05.2013 № 11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13

Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових [...]
Вищий спеціалізований суд; Постанова від 21.12.2012 № 15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0015740-12

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства [...]
Конституційний Суд; Рішення від 19.09.2012 № 17-рп/2012
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-12

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства [...]
Конституційний Суд; Рішення від 03.07.2012 № 14-рп/2012
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-12

Про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих [...]
Вищий спеціалізований суд; Лист від 15.05.2012 № 648/0/4-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0648740-12

Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного [...]
Вищий спеціалізований суд; Постанова від 30.03.2012 № 6
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006740-12

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних [...]
Вищий спеціалізований суд; Постанова від 30.03.2012 № 5
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12

Постанова від 23.12.2011 року № 13 «Про узагальнення судової практики розгляду судами спорів, що виникають із договору найму жилого приміщення (статті 61- 71 Житлового кодексу України)»
http://www.sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik/postanova_vid_23122011_roku_%E2%84%96_13_pro_uzagalnennja_sudovoji_praktiki__rozgljadu_sudami_sporiv_csho_vi.html

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам
Вищий господарський суд; Постанова від 24.10.2011 № 10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11#Find

Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську [...]
Вищий спеціалізований суд; Постанова від 30.09.2011 № 10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-11

Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин
Вищий господарський суд; Постанова від 17.05.2011 № 6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-11

Про судову практику в справах про банкрутство
Верховний Суд; Постанова від 18.12.2009 № 15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09

Про судове рішення у цивільній справі
Верховний Суд; Постанова від 18.12.2009 № 14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними
Верховний Суд; Постанова від 06.11.2009 № 9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

Про практику розгляду судами корпоративних спорів
Верховний Суд; Постанова від 24.10.2008 № 13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08

Про судову практику у справах про спадкування
Верховний Суд; Постанова від 30.05.2008 № 7
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, [...]
Верховний Суд; Постанова від 21.12.2007 № 11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07

Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів
Верховний Суд; Постанова від 08.06.2007 № 5
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-07

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та [...]
Верховний Суд; Постанова від 30.03.2007 № 3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ
Верховний Суд; Постанова від 16.04.2004 № 7
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04

Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні
Верховний Суд; Постанова від 31.01.1992 № 2
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-92

Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий [...]
Верховний Суд; Постанова від 04.10.1991 № 7
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-91

Количество просмотров: 2727
05.03.2014 11:00