Оплата онлайн

Финмониторинг

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV (редакція від 11.08.2013)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249-15

Порядок надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 746 (редакція від 14.02.2011)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/746-2010-%D0%BF

Порядок взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 747 (редакція від 24.10.2013)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/747-2010-%D0%BF

Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 759 (редакція від 14.02.2011)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/759-2010-%D0%BF

Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2338/5 (редакція від 25.07.2011)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0859-10

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2340/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0861-10

Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затверджений наказом Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України 28.03.2013 № 434/567/5
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0616-13

Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2337/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0858-10

Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2339/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-10

Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.12.2010 № 3376/5 (редакція від 24.10.2011)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1420-10

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2336/5
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0857-10

Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства фінансів України 26.04.2013 № 496
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0805-13/paran2?nreg=z0805-13&find=1&text=%ED%EE%F2%E0%F0&x=5&y=7#n2

Лист Міністерства юстиції України щодо переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції від 11.02.2011№ 31-32/65
http://www.minjust.gov.ua/34802

Лист Міністерства юстиції України щодо порядку проведення перевірок організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства від 17.02.2011 № 31-32/84
http://www.minjust.gov.ua/34803

Лист Міністерства юстиції України щодо дотримання вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію від 17.02.2011 № 31-32/85
http://www.minjust.gov.ua/34804

Лист Міністерства юстиції України щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 14.03.2011 № 31-32/105
http://www.minjust.gov.ua/34366

Лист Міністерства юстиції України щодо ведення реєстру запитів до державних органів суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою отримання інформації про ідентифікацію клієнта від 27.01.2012 № 13.1-32/46
http://www.minjust.gov.ua/41028

Лист Міністерства юстиції України щодо інформації наданої Держфінмоніторингом України та порядку визначення фінансових операцій про які направляється повідомлення до Держфінмоніторингу України від 03.04.2012 № 13.1-32/75
http://www.minjust.gov.ua/41029

Лист Державної служби фінансового моніторингу щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України нотаріусами інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу від 02.09.2011 № 4409/0340-6-5
http://www.minjust.gov.ua/37147

Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо подання спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу від 23.12.2010 № 6992/0320-6-4
http://www.minjust.gov.ua/33985

Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо застосування окремих норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 12.01.2011 № 98/0820-6-5
http://www.minjust.gov.ua/34801

Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо подання державними нотаріусами форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» від 03.02.2011 № 445/0320-6-5
http://www.minjust.gov.ua/33986

Лист Державного комітету фінансового моніторингу України щодо моніторингу фінансових операцій, здійснюваних нотаріусами від 09.09.2010 № 4616/0800 – 6-5
http://www.minjust.gov.ua/32245

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу»
http://www.minjust.gov.ua/41728

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Перевірка суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства»
http://www.minjust.gov.ua/35877

Количество просмотров: 4935
05.03.2014 11:00