Оплата онлайн

Министерство Юстиции Украины

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції» від 23.06.2011 № 1707/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» № 1707/5 від 23.06.2011 (редакція від 20.09.2013)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса» № 871/5 від 22.03.2011 (редакція від 01.01.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів» №3256/5 від 22.12.2010 (редакція від 12.07.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1331-10

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форми звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів»» № 1529/5 від 08.06.2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1529323-11

Наказ Міністерства юстиції України «Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання» № 2053/5 від 04.11.2009 (редакція від 27.12.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1043-09

Наказ Міністерства юстиції України «Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню» № 914/5 від 30.05.2008 (редакція від 16.07.2012)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-08

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» № 3253/5 від 22.12.2010 (редакція від 25.06.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-10

Наказ Міністерства юстиції України «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» № 111/5 від 28.12.2006 (редакція від 01.01.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності» № 888/5 від 23.03.2011 (редакція від 07.09.2012)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012 № 296/5 (редакція від 28.03.2014)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування» від 11.11.2011 № 3306/5
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України» від 04.10.2013 №2104/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації» від 25.09.2012 № 1418/5
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1651-12

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю» від 17.07.2012 № 1043/5 (редакція від 29.03.2013)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-12

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса» від 24.12.2012 № 1924/5
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2184-12

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства» від 17.02.2014 № 357/5
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0298-14

Количество просмотров: 2148
05.03.2014 11:00